Projekty

Często angażuję się w dodatkową działalność. Organizowałam wystąpienia dotyczące Andaluzji oraz województwa podlaskiego. Poniżej zamieszczam listę miejsc, w których odbyły się moje prelekcje:

  • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia 18);
  • Biblioteka Turystyczna we Wrocławiu;
  • Dom Kultury „Bakara” we Wrocławiu;
  • Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (Andaluzja, województwo podlaskie);
  • Kukutu Cafe w Jeleniej Górze (warsztaty dla dzieci).

Miałam również okazję być gościem w XIII LO we Wrocławiu, gdzie podczas spotkania z młodzieżą w ramach Wszechnicy Dziennikarskiej mogłam podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi Hiszpanią oraz inwestowaniem we własny rozwój.

Współpracowałam z Magazynem Studenckim EZiD.

Wystąpnienie DK Bakara

„Rok na południu Hiszpanii, czyli za co kocham Andaluzję” wystąpienie w Domu Kultury „Bakara” we Wrocławiu

Wystąpnienie Biblioteka

„Andaluzja – między sacrum a profanum” prezentacja Bibliotece Turystycznej we Wrocławiu

Wszechnica

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska, spotkanie z uczniami XIII LO we Wrocławiu

Wystąpnienie biblioteka Filia 18

„Andaluzja – między sacrum a profanum” prezentacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (Filia 18)

Muzeum Przyrodnicze

„Andaluzja – między tradycją a nowoczesnością” prelekcja w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze